Lokaler og væve

Vævekredsen har egne lokaler på Sneslev Skole,
Haslevvej 379, med væve i forskellige størrelser
op til 160 cm bredde.

Vi har nu tre lokaler, som er fyldt med væve. Selv om vi til stadighed får nye medlemmer, har der været en væv til alle, der har ønsket det.

Alle vore medlemmer har mulighed for at bestille plads på en af foreningens væve.

For tiden væver et hold mandag fra kl. 10  - 14, samt torsdag fra kl. 19. Der kan dog væves på andre tider, der passer den enkelte.

Der er ikke egentlig undervisning, men vævningen foregår med gensidig hjælp.

Der kan væves damask, da en af vævene er udstyret til dette formål.
 

Billeder fra vores vævestue:

Vaevestue_3
  
Farvekursus